pvbrowser manual
Back Content Forward

pvbrowser клиент

Клиента pvbrowser може да бъде сравнен с интернет браузър, но вместо да визуализира почти статични HTML страници, той може да обработва динамично съдържание, което е необходимо в SCADA и други области.

Рамката на приложението pvbrowser е дефинирана от pvbrowser, докато съдържанието на прозореца е напълно дефинирано от разработчика на pvserver на сървъра (сървърите). Ако сървърите се променят не е нужно да се променя нищо по клиентския софтуер.

Използването на прозореца зависи изцяло от вашата собствена имплементация.

Начина на използване на клиентския прозорец би трябвало да е очевидно. За повече информация щракнете на знака "?" вдясно близо до адресната лента и после щракнете на отделни символи в лентата с инсртрументи или прочетете "Help"-а вдясно на менюто.

Можете да персонализирате pvbrowser с програмата, която се отваря когато изберете "File->Options". Имайте предвид, че някой промени се активират само след рестартиране на pvbrowser клиента.

Също така има имплементирани някой опции от командния ред.

стартиране:   pvbrowser <-localini> <-font=name<:size>> <host<:port></mask>> -disable -geometry=x:y:w:h
пример: pvbrowser
пример: pvbrowser localhost
пример: pvbrowser localhost:5050
пример: pvbrowser -font=courier localhost
пример: pvbrowser -font=arial:14 localhost:5050 -disable
пример: pvbrowser -geometry=0:0:640:480

Back Content Forward