pvbrowser manual
Back Content Forward

Среда за разработки - pvbuilder

pvbuilder е елементарна среда за разработки IDE на pvserver-и със езика C C++ . Със pvbuilder няма нужда да се занимавате със създаването на собствен Makefile и компилиране от сорс код . Също така избора и промяната на компоненти за pvserver е лесно.

Когато изберете "File->new visualization" трябва да отговорите на въпроса за името и мястото на вашия pvserver. Тогава се стартира "qt designer". След като изберете "New Dialog" можете да проектирате подредбата и параметрите на първата си маска.

Сега запишете подредбата и излезте от "qt designer".

Новия pvserver ще бъде генериран автоматично. Моля разгледайте сорс кода през pvbuilder, за да разберете неговата структура.

Има файл на проекта (project), който описва сорс кода и използваните библиотеки.

Има главен файл (main). В него има различни main() функции за INETD и многонишков сървър, разделени от директивата #ifdef. pvMain е главната функция за обслужване на 1 клиент. В тази подпрограма има цикул, в който се извикват дефинираните маски. Стойността, връщана от всяка маска, указва коя да бъде следващата показана маска.

Има един хедър файл вкаран във всички сорсове на pvserver.

Има толкова маски, колкото дефинирате. Сорс кода ще бъде генериран автоматично. В общия случай не би трябвало да се занимавате с него.

Има толкова mask_slot-а, колкото дефинирате. Този хедър е включен в подходящата маска. Ликалните DATA и slot променливи са дефинирани.

След като сте извършили тези първоначални стъпки, можете да стартирате и да видите вашата първоначална визуализация. Това става чрез "Action->start server" и "Action->start browser".

Вашата задача, ще бъде да попълните DATA и slot<x>, за да изградите логиката на pvserver-а си. Ще публикуваме slot-ове за често използвани задачи тук и ще можете просто да ги копирате във вашия собствен pvserver.

Програмирането, ще бъде описано в следващите глави.


Back Content Forward