pvbrowser manual
Back Content Forward

qt designer

"qt designer" e IDE (интегрирана среда за разработки) за конструиране на GUI (графичен потребителски интерфейс), създадена от trolltech и използвана за библиотеката Qt. След стартиране на "qt designer" от pvbuilder изберете "New Dialog" и вкарайте всички графични компоненти, които желаете да използвате.

За по-подробно описание на "qt designer" посетете:

http://www.trolltech.com/trolltech/products/qt/features/designer/

Можете да правите графичен дизайн на маските си и да настройвате съответните параметри чрез "qt designer". Изходящия файл (ime.ui) е във XML формат.


Back Content Forward