pvbrowser manual
Back Content Forward

ui2pvc

ui2pvc конвертира XML файла (ime.ui), създаден от "qt designer" към сорс код. ui2pvc ще бъде стартиран от pvbuilder, когато е необходимо, но може да бъде използван и като самостоятелна програма.

> ui2pvc -h
######################################################
# Convert Qt Designer file input.ui to language file #
######################################################
usage:
ui2pvc input.ui output.c   # generate C file
ui2pvc input.ui output.cpp  # generate CPP file
ui2pvc input.ui output.py   # generate Python file
ui2pvc input.ui output.pm   # generate Perl file
ui2pvc input.ui output.php  # generate PHP file
ui2pvc input.ui output.tcl  # generate Tcl file
ui2pvc input.ui output.pvb  # generate pvb file

Back Content Forward