pvbrowser manual
Back Content Forward

програмиране

pvserver, ще изпрати ASCII текст към клиента pvbrowser, който ще интерпретира текста и ще извика съответните методи на Qt. Клиента pvbrowser, също ще изпрати ASCII текст към сървъра pvserver, когато настъпи някакво събитие като например натискане на бутон. Разработчика на pvserver, няма нужда да знае какъв е точно този ASCII текст. Вместо това той/тя ще използва съответните вградени функции.

Ето пример за типична вградена функция.

int pvSetValue(PARAM *p, int id, int value)
{
char buf[80]; 
  sprintf(buf,"setValue(%d,%d)\n",id,value);
  pvtcpsend(p, buf, strlen(buf));
  return 0;
}

Документация към вградените функции може да бъде намерена тук Utility Functions Reference

Тук може да намерите кои от вградените функции се отнасят към специялен графичен компонент. Utility Functions according to Widgets


Back Content Forward