pvbrowser manual
Back Content Forward

pvserver

Тук са файловете, които създават елементарен проект, съдържащ 1 бутон. Всички файлове се генерират от pvbuilder. След това трябва само да добавите slot функциите. Файловете могат да бъудат лесно прегледани през pvbuilder. Ако предпочитате друг редактор можете да го използвате и след това да компилирате проекта с командата:

> make 

Back Content Forward