pvbrowser manual
Back Content Forward

елементарни визуални обекти

Елементарните визуални обекти са лесни за програмиране. Бапример едно текстово поле (textLabel) е такъв обект.

Тук ще намерите какво може да приложите към textLabel. функции на textLabel

Например може да напишете следното:

pvSetFontColor(p, textLabel1, RED);
pvPrintf(p, textLabel1,"Hello World d->val=%d",d->val);

Back Content Forward