pvbrowser manual
Back Content Forward

Програмиране на визуални обекти

Създаването на визуални обекти се осъществява от ui2pvc. Не е нужно да го правите ръчно.

Можете да приложите инструментните функции към визуалните обекти, след като са извикани конструкторите.

Отново прегледайте линковете:

Документацията към инструментните функции може да бъде намерена тук Документация за инструментните функции

Тук може да намерите кои инструментни функции се отнасят за конкретен визуален обект. Utility Functions according to Widgets


Back Content Forward