pvbrowser manual
Back Content Forward

нестандартни визуални обекти

Трябва да дефинирате нестандартните визуални обекти, за да ги използвате в Qt designer. Преди да можете да ги използвате в pvbrowser, трябва да заредите описанието им. Това трябва да бъде направено само веднъж.

От Qt Designer изберете менюто: 
Tools->Custom->Edit Custom Widgets ... 
След това: 
Load Descriptions ... 
И изберете ./ProcessView/ui2pvc/ui2pvc/designer.cw

Визуалните обекти Qwt са дефинирани като плъгин. Инсталационния скрипт ще копира необходимата библиотека във директорията на Qt.

$QTDIR/plugins/designer/libqwtplugin.so

Следните визуални обекти са нестандартни:

QDraw Използвайте "gBeginDraw(p,id);", за да започнете да рисувате и "gEndDraw(p);", за да спрете с рисуването.

QImage QGLWidget QVtkTclWidget QwtPlot QwtScale QwtThermo QwtKnob QwtCounter QwtWheel QwtSlider QwtCompass
Back Content Forward