pvbrowser manual
Back Content Forward

Програмиране на графики

Можете да включите анимирани графики в pvbrowser. Това могат да бъдат обикновени 2D рисунки и диаграми, SVG графики, резултати от външни чертожни инструменти като gnuplot или дори 3D графики, използвайки OpenGL или VTK .


Back Content Forward