pvbrowser manual
Back Content Forward

Linux

След изтеглянето, изпълнете тези команди:

tar -zxf pvb.tar.gz
cd pvb
su
./install.sh
exit

ако искате да прекомпилирате изпълнете тези команди

./clean.sh
./build.sh

Пакета Qt4-development трябва да бъде инсталиран Ако искате поддръжка на Python трябва да инсталирате и пакета Python-development.


Back Content Forward