pvbrowser manual
Back Content Forward

Windows

Разархивирайте pvb.tar.gz в инсталационната папка.
Стартирайте Setup.bat в инсталационната папка.

Иконите на pvbrowser и pbdevelop ще бъдат създадени на работната площ (Desktop)

Само променливата на средата %PVBDIR% се записва в реджистри. Това е нужно само когато разработвате ваш собствен pvserver.


Back Content Forward