pvbrowser manual
Back Content Forward

Събиране на данни

pvbrowser architecture
pvbrowser architecture

За събиране на данни използваме отделен демон за всеки интерфейс. Демонът ще се обръща периодично към интерфейса и ще записва резултата в споделената памет . Визуализатора може лесно да я прочете и да покаже съдържанието и. Демона има и пощенска кутия . Визуализаторът може да пише в нея, за да изпраща сигнали до интерфейса. Самия демон работи благодарение на библиотеката rllib . Можете да използвате "pvbuilder" вместо да пишете демона сами. През "pvbuilder" попълвате малък INI файл, който описва какво искате да четете от интерфейса, и демона ще се генерира автоматично.

Някой интерфейски използват различна схема. Например EIB-Bus демона използва MySQL база данни за запис на входящите данни. Reflective Memory и PRIMO·S могат да бъдат лесно достъпни, чрез техните вградени програмни интерфейси (API).

Ние можем да ви помогнем, ако интерфейса, който търсите липсва, но имаме нужда от хардуер. Можете да ни го заемете или да го инсталирате при вас, а ние да го достъпваме например през SSH акаунт на Вашия компютър.


Back Content Forward