pvbrowser manual
Back Content Forward

siemens plc интерфейс

siemens tcp

Siemens INI-файл
Siemens INI-файл

Поддържаме Siemens ISO по TCP за S7_200, S7_300, S7_400 и според VIPA моделите (S5 още не е тестван). Основния клас е rlSiemensTCP . За да създадете Siemens TCP демон изберете "Daemon->SiemensTCP" в pvbuilder, след което редактирайте малкия INI файл, който описва какво да се чете от PLC-то.

Можете да използвате rlSiemensTCPClient , за да комуникирате със Siemens PLC.

siemens ppi

PPI INI-файл
PPI INI-файл

Поддържаме серийния протокол PPI на Siemens, използвайки libnodave под Linux и Windows. PPI протокола е елементарен, но Siemens не го отваря. libnodave са направили revers engineering на протокола, но за съжаление не се стартира под OpenVMS. Изберете "Daemon->PPI" от pvbuilder, за да създадете Siemens PPI демон, след което редактирайте малкия INI файл, който описва какво да се чете.

Можете да използвате rlPPIClient , за да комуникира pvserver със Siemens PLC устройства.


Back Content Forward