pvbrowser manual
Back Content Forward

използване на преходници

Много протоколи могат да бъдат използвани от преходници за Modbus<-><протокол>, затова нашата Modbus конекция може да бъде използвана за широк набор от известни протоколи.

Например:

LonWorks Modbus Gateway Woodhead Gateways ACKSYS Gateways PRO LINX Gateways ANIBUS Gateways ALTAVISTA Gateways HMS Networks Gateway
Back Content Forward