pvbrowser manual
Back Content Forward

други интерфейси

Свързването например към OPC е възможно чрез Softing OPC XML-DA Toolkit .

Свързването например към AS-Interface, CANopen, DeviceNet, InterBus, Profibus, SERCOS е възможно чрез хардуер от Hilscher . Те използват интелигентни карти, за да се свържат към системата. Поддържат се драйвери за Windows и за Linux.

Има голяма вероятнос и други интерфейси да работят.


Back Content Forward