pvbrowser manual
Back Content Forward

стартиране във фонов режим

Вашият pvserver трябва да бъде стартиран във фонов режим. Това може да бъде направено чрез многонишковата (MULTI THREADED) версия или чрез pvserver, използващ inetd.


Back Content Forward