pvbrowser manual
Back Content Forward

Windows

Можете да използвате xyntservice , за да стартирате pvserver като услуга на windows във фонов режим. Стартирането на pvserver в режим през inetd не е възможно, поради липсата на inetd.


Back Content Forward