pvbrowser manual
Back Content Forward

pcontrol

pcontrol managing background processes
pcontrol managing background processes
Events may be watched from pvbrowser
Events may be watched from pvbrowser

В контрола на процеси (process control) може да имате дадени процеси, с които се съчетава втоматизацията Ви. Повечето от тях ще работят във фонов режим. Трябва да има начини да се видят процесите във фонов режим и да се осъществява контрол над тях. Процесите трябва да имат възможност да изпращат съобщения за събития към централата. Събитията трябва да могат да се виждат и онлайн и офлайн, за достъп до историята.

pcontrol е програма, базирана на rllib и използваща pvbrowser, за да прави тези неща.

Фоновите процеси се контролират от pvbrowser. Ако се налага те могат да бъдат разклонени от "pvserver - pcontrol", за да може потребителя да ги наблюдава.

Ето как можете да обработите резултата от събитията.

#include "rlevent.h"

int main()
{
 char *argv[] = {"","-eventhost=localhost","-eventport=6003"};
 int i = 0;

 rlEventInit(3,argv,"/TEST/");
 while(1)
 {
  rlEvent(rlInfo  ,"event %d",i++);
  rlEvent(rlWarning ,"event %d",i++);
  rlEvent(rlError  ,"event %d",i++);
  rlEvent(rlCritical,"event %d",i++);
  rlEvent(rlFatal  ,"event %d",i++);
  rlEvent(rlTest  ,"event %d",i++);
  rlsleep(1000);
  if(i > 100*6) break;
 }
 return 0;
}

Back Content Forward