pvbrowser manual
Back Content Forward

заключение

Надяваме се, че тази статия ще ви бъде полезна, за да разберете програмирането на pvserver. Ако имате някакви предложения, моля споделете ги, така че да можем да подобрим нашето wiki. Ще се радваме да ни изпратите Вашите slot функции, особено ако се отнасят към специфични програмни задачи. Това ще помогне на новите потребители да започнат да използвате pvbrowser по-лесно.

Елементарни визуализации могат да се създадат само чрез копиране на предефинирани slot функции. Стойностите за събираната информация могат да бъдат дефинирани напълно през "qt designer", чрез попълване на характеристиките "whats_this" и/или "tool_tip".

Искрено ваши: pvbrowser общество


Back Content Forward