pvbrowser manual
Back Content Forward

Slot функции

Slot функциите се съдържат в заглавен (header) файл, включен от "mask<X>". Това са функциите, които трябва да попълните, за да имплементирате собствената си логика. Много полезни slot функции, ще бъдат представени тук. Тези шаблони може да се използват, с Copy/Paste предефинирани решения във вашия pvserver.

DATA ще дефинира локалната даннова структура за вашата маска. Това може да бъде сравнено с частните данни на клас от C++, въпреки че е изразено в ANSI C.

slot<X> ще обработва събитията, които настъпят. В slot<X> може да използвате имената на визуалните обекти, които са изредени в началото на mask<X>.

//###############################################################
//# mask1_slots.h for ProcessViewServer created: Sun May 14 10:23:11 2006
//# please fill out these slots
//# here you find all possible events
//# Yours: Lehrig Software Engineering
//###############################################################

// todo: uncomment me if you want to use this data aquisiton
// also uncomment this classes in main.cpp and pvapp.h
// also remember to uncomment rllib in the project file
//extern rlModbusClient   modbus;
//extern rlSiemensTCPClient siemensTCP;
//extern rlPPIClient    ppi;

typedef struct // (todo: define your data structure here)
{
}
DATA;

static int slotInit(PARAM *p, DATA *d)
{
 if(p == NULL || d == NULL) return -1;
 //memset(d,0,sizeof(DATA));
 return 0;
}

static int slotNullEvent(PARAM *p, DATA *d)
{
 if(p == NULL || d == NULL) return -1;
 return 0;
}

static int slotButtonEvent(PARAM *p, int id, DATA *d)
{
 if(p == NULL || id == 0 || d == NULL) return -1;
 return 0;
}

static int slotButtonPressedEvent(PARAM *p, int id, DATA *d)
{
 if(p == NULL || id == 0 || d == NULL) return -1;
 return 0;
}

static int slotButtonReleasedEvent(PARAM *p, int id, DATA *d)
{
 if(p == NULL || id == 0 || d == NULL) return -1;
 return 0;
}

static int slotTextEvent(PARAM *p, int id, DATA *d, const char *text)
{
 if(p == NULL || id == 0 || d == NULL || text == NULL) return -1;
 return 0;
}

static int slotSliderEvent(PARAM *p, int id, DATA *d, int val)
{
 if(p == NULL || id == 0 || d == NULL || val < -1000) return -1;
 return 0;
}

static int slotCheckboxEvent(PARAM *p, int id, DATA *d, const char *text)
{
 if(p == NULL || id == 0 || d == NULL || text == NULL) return -1;
 return 0;
}

static int slotRadioButtonEvent(PARAM *p, int id, DATA *d, const char *text)
{
 if(p == NULL || id == 0 || d == NULL || text == NULL) return -1;
 return 0;
}

static int slotGlInitializeEvent(PARAM *p, int id, DATA *d)
{
 if(p == NULL || id == 0 || d == NULL) return -1;
 return 0;
}

static int slotGlPaintEvent(PARAM *p, int id, DATA *d)
{
 if(p == NULL || id == 0 || d == NULL) return -1;
 return 0;
}

static int slotGlResizeEvent(PARAM *p, int id, DATA *d, int width, int height)
{
 if(p == NULL || id == 0 || d == NULL || width < 0 || height < 0) return -1;
 return 0;
}

static int slotGlIdleEvent(PARAM *p, int id, DATA *d)
{
 if(p == NULL || id == 0 || d == NULL) return -1;
 return 0;
}

static int slotTabEvent(PARAM *p, int id, DATA *d, int val)
{
 if(p == NULL || id == 0 || d == NULL || val < -1000) return -1;
 return 0;
}

static int slotTableTextEvent(PARAM *p, int id, DATA *d, int x, int y, const char *text)
{
 if(p == NULL || id == 0 || d == NULL || x < -1000 || y < -1000 || text == NULL) return -1;
 return 0;
}

static int slotTableClickedEvent(PARAM *p, int id, DATA *d, int x, int y, int button)
{
 if(p == NULL || id == 0 || d == NULL || x < -1000 || y < -1000 || button < 0) return -1;
 return 0;
}

static int slotSelectionEvent(PARAM *p, int id, DATA *d, int val, const char *text)
{
 if(p == NULL || id == 0 || d == NULL || val < -1000 || text == NULL) return -1;
 return 0;
}

static int slotClipboardEvent(PARAM *p, int id, DATA *d, int val)
{
 if(p == NULL || id == 0 || d == NULL || val < -1000) return -1;
 return 0;
}

static int slotRightMouseEvent(PARAM *p, int id, DATA *d, const char *text)
{
 if(p == NULL || id == 0 || d == NULL || text == NULL) return -1;
 //pvPopupMenu(p,-1,"Menu1,Menu2,,Menu3");
 return 0;
}

static int slotKeyboardEvent(PARAM *p, int id, DATA *d, int val)
{
 if(p == NULL || id == 0 || d == NULL || val < -1000) return -1;
 return 0;
}

static int slotMouseMovedEvent(PARAM *p, int id, DATA *d, float x, float y)
{
 if(p == NULL || id == 0 || d == NULL || x < -1000 || y < -1000) return -1;
 return 0;
}

static int slotMousePressedEvent(PARAM *p, int id, DATA *d, float x, float y)
{
 if(p == NULL || id == 0 || d == NULL || x < -1000 || y < -1000) return -1;
 return 0;
}

static int slotMouseReleasedEvent(PARAM *p, int id, DATA *d, float x, float y)
{
 if(p == NULL || id == 0 || d == NULL || x < -1000 || y < -1000) return -1;
 return 0;
}

static int slotUserEvent(PARAM *p, int id, DATA *d, const char *text)
{
 if(p == NULL || id == 0 || d == NULL || text == NULL) return -1;
 return 0;
}

Back Content Forward