pvbrowser manual
Back Content Forward

slot програмиране

Тук е показан елементарен пример на slot-ове за стандартно използване на бутони и текстови заглавия. При натискане на "pushButton2" номера на щракванията ще бъде показан на "textLabel1". При щракване на "pushButton2", маската mask1 ще бъде извикана, защото програмата ще се върне към цикъла в "pvMain".

typedef struct // (todo: define your data structure here)
{
 int click; // number of clicks
}
DATA;

static int slotInit(PARAM *p, DATA *d)
{
 if(p == NULL || d == NULL) return -1;
 memset(d,0,sizeof(DATA));
 return 0;
}

static int slotButtonEvent(PARAM *p, int id, DATA *d)
{
 if(p == NULL || id == 0 || d == NULL) return -1;
 if(id == pushButton1)
 {
  return 1; // call mask 1
 }
 if(id == pushButton2)
 {
  pvPrintf(p,textLabel1,"click %d",d->click++);
 }

 return 0;
}

Back Content Forward