pvbrowser manual
Back Content Forward

инструментни функции

Инструментните функции Ви позволяват да контролирате външния вид и логиката в прозореца на pvbrowser. Тези функции са внедрени в библиотеките, изредени в проектния файл. Те са платформено независими, следователно няма значение на каква операционна система е стартиран вашия pvserver. Понастоящем за програмиране на pvserver се поддържат Linux/Unix, Windows и OpenVMS.

Инструментните функции включват "PARAM *p", описващ връзката към клиент pvbrowser. "p->s" е сокета, използван специялно за комуникацията.

Следващото е идентификатора "id" на визуалния обект, който е описан в началото на маската mask<X>, генериран от mask<X>.ui .

Водещите параметри са за индивидуалните параметри.

Извикването на тези функции ще изпрати ASCII текст до клиента pvbrowser. Той ще преведе текста и ще извика съответните Qt методи.

Отново прегледайте линковете:

Подробно описание за инструментните функции може да бъде намерено тук Описание на инструментните функции

Тук можете да откриете, кои инструментни функции се отнасят за специялни визуални обекти. Инструментни функции за специфични визуални обекти


Back Content Forward