pvbrowser manual
Back Content Forward

библиотека rllib

Библиотеката rllib съдържа много класове за програмиране на сървъри. Също като инструментните функции, библиотеката rllib е платформено независима.

Класовете се използват за достъп до физическа информация например от полеви шини или PLC-ta. Възможно е да се създава и SVG анимация чрез библиотеката. rllib също се използва за демони, които събират информация. Визуализацията на получените данни се генерира или от pvbuilder или от външна библиотека написана на C или C++.

документация на библиотеката rllib
Back Content Forward