pvbrowser manual
Back Content Forward

Преобразуване на обекти

Може да настройвате p->convert_units на 0 или 1 (по подразбиране е 0).

p->convert_units = 1;

Сега можете да използвате функцията "float unit(PARAM *p, float val, int conversion);". Ако (p->convert_units == 0) ще бъде използвана оригиналната стойност.

val = unit(p, val, MM2INCH);

Това са възможните преобразувания. Можете да променяте p->convert_units според езиковите си настройки.

enum UNIT_CONVERSION
{
 MM2INCH = 1,
 INCH2MM ,
 CM2FOOT ,
 FOOT2CM ,
 CM2YARD ,
 YARD2CM ,
 KM2MILE ,
 MILE2KM ,
 KM2NAUTICAL_MILE ,
 NAUTICAL_MILE2KM ,
 QMM2SQINCH ,
 SQINCH2QMM ,
 QCM2SQFOOT ,
 SQFOOT2QCM ,
 QM2SQYARD ,
 SQYARD2QM ,
 QM2ACRE ,
 ACRE2QM ,
 QKM2SQMILE ,
 SQMILE2QKM ,
 ML2TEASPOON ,
 TEASPOON2ML ,
 ML2TABLESPOON ,
 TABLESPOON2ML ,
 ML2OUNCE ,
 OUNCE2ML ,
 L2CUP ,
 CUP2L ,
 L2PINT ,
 PINT2L ,
 L2QUART ,
 QUART2L ,
 L2GALLON ,
 GALLON2L ,
 GR2OUNCE ,
 OUNCE2GR ,
 KG2POUND ,
 POUND2KG ,
 T2TON ,
 TON2T ,
 C2FAHRENHEIT ,
 FAHRENHEIT2C
};

Back Content Forward